English | جستجو | درباره ما | تماس با ما | صفحه اصلی ۱۱:۱:۳ تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۸
rss
مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی
 پيشرفت خيره كننده علوم پزشكی و پيدايش روش‌های نوظهور درمانی و تشخيص و پيشرفت‌های فناوری در اين عرصه از يک سو و اقبال عمومی جوامع علمی و فرهنگی دنيا به مقولاتی همچون آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی ديگر، موضوعات و چالشهای جديد و جدی متعددی در حوزه ی اخلاق کاربردی ايجاد کرده است که اين امر مخصوصا در حوزه علوم پزشکی از وسعت و حساسيت فوق العاده ای برخوردار است. اخلاق پزشكی دانش و حرفه ای ميان رشته ای است که به بررسی مسائل ارزشی و اخلاقی پزشکی همچون رضايت آگاهانه، رازداری، روش های نوين باروری، اتانازی، پيوند عضو، مهندسی ژنتيک و ... می پردازد. دستيابی به پاسخ های روشن و درست به اين سوالات، نياز به مطالعات ميان رشته ای و با مشارکت گروه های علمی مختلفی چون پزشکی، فلسفه، الهيات، حقوق و ...دارد. بدين منظور، اخلاق پزشكی به رشته‌ای دانشگاهی بدل گشته تا متخصصين در اين رشته با توجه به زمينه‌های ملشی و فرهنگی هر كشور، رهنمودهای اخلاقی را در اختيار پزشكان قرار دهند. مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی با همين هدف در سال  ۱۳۸۱و با تصويب شورای عالی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسيس يافت. اين مرکز در سال  ۱۳۸۳مورد موافقت اصولی  و در سال  ۱۳۸۵مورد موافقت قطعی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت. هدف اساسی اين مركز سامان دادن به پژوهش‌های بنيادی، اپيدميولوژيك و بالينی در زمينه اخلاق و تاريخ پزشكی ، در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور متناسب با فرهنگ و جامعه اسلامی، می باشد.
برخی از موفقیتهای این مرکز در طی سالهای گذشته عبارتند از:
اجرای بيش از ۵۰ طرح پژوهشی، انتشار نزديک به ۲۰عنوان کتاب، انتشار مجله ایرانی اخلاق و تاريخ پزشکی و مجله انگلیسی زبان    Journal of Medical Ethics and History of Medicine و  ۵شماره خبرنامه، برگزاری بيش از ۴۰سمينار و کارگاه آموزشی و ايجاد کتابخانه تخصصی و سايت مرکز تحقیقات اخلاق و تاريخ پزشکی، برگزاری دوکنگره بين المللی و سالیانه اخلاق پزشکی ايران درسال  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۷و  اولین کنگره کشوری اخلاق پزشکی در سال  ۱۳۸۹در تهران و با حضور  صاحب نظران و اساتيد  داخلی و خارجی . اين مركز تاكنون خدمات ارزشمندی در سه زمينه‌ی آموزش، تحقيقات و سياست گذاری در زمينه‌ی اخلاق پزشكی ارائه نموده  است .
 از جمله فعالیتهای این مرکز در زمینه اهداف مرتبط به اخلاق پزشکی عبارتند از:
- مدیریت و توسعه آموزش اخلاق پزشکی
- طراحی و تأسیس برنامه کارشناسی ارشد و PhD در زمینه اخلاق پزشکی
- برپایی دوره‌های آموزشی ، سمینارها و کنگره‌ها
- مدیریت برنامه MPH با گرايش اخلاق پزشکی
- سازماندهی شبکه اخلاق پزشکی دانشگاه
- توسعه پژوهش در زمینه اخلاق پزشکی
- فراهم کردن محیط مناسب برای همکاری فعال محققان
- مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی و همکاری تنگاتنگ با کمیته کشوری اخلاق در پژوهش، کمیته اخلاق مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی تهران، مرکز تحقیقات سلامت باروری ولی عصر، مرکز تحقیقات علوم پزشکی و بیوتکنولوژی  ابوعلی سینا، مرکز تحقیقات علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تاریخ پزشکی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات ایدز
- اعمال دیدگاه اسلامی در پژوهش‌های اخلاق پزشکی
- تلاش در جهت کاربردي كردن اخلاق پزشکی در کشور
- تدوین آیین نامه های اخلاقی، راهنماهای کاربردی و قوانین مرتبط در زمینه اخلاق پزشکی و منطبق با اصول فرهنگی، مذهبی کشور
اهداف مركز در حوزه تاریخ پزشکی:
- سازماندهی و توسعه آموزش تاریخ پزشکی
- هدایت سمینارها در جنبه‌های مختلف تاریخ پزشکی
- انتشار کتب، مجلات، بروشورها، نرم‌افزارها و تدوین بانک اطلاعاتی نسخ خطی پزشکی
- پایه‌ریزی و توسعه تحقیق در زمینه تاریخ علوم پزشکی
- آشنایی با محققان و مراکز تحقیقاتی در حوزه تاریخ پزشکی و فراهم کردن زمینه مناسب برای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط
- جمع‌آوری، سازماندهی و معرفی مدارک تاریخی باارزش، با هدف معرفی تاریخ پرافتخار علوم پزشکی ايران
- همکاری در پروژه‌های تحقیقاتی
 فعالیت ها و اهداف تحقق يافته:
- افتخار هدایت ده‌ها پروژه تحقیقاتی  در زمینه‌های گوناگون از جمله :
- تدوين آيين‌هاي اخلاق پزشكی
- بررسی نظريه كرامت انسانی از ديدگاه اخلاق زیستی اسلامی
- تدوین فرم‌های اختصاصی رضایت‌نامه آگاهانه
- ارزیابی جنبه‌های اخلاقی برنامه پیوند کلیه در ایران
- گردآوري اطلاعات طب سنتی ايران
- تدوین سند جامع اخلاق داروسازی ایران
- تدوین کدهای شش گانه اخلاق در پژوهش
- فعالیتهای آموزشی
- برگزاری دوره MPH با گرایش اخلاق بالینی
- بازنگری و اصلاح برنامه درسی اخلاق پزشکی دوره پزشکی عمومی
- کسب مجوذ برگزاری دوره MS اخلاق زیستی
- برگزاری برنامه های بازآموزی مدون اخلاق پزشکی برای پزشکان عمومی
- اجرای صدها سخنرانی و کارگاه در مورد اخلاق در پژوهش در سراسر کشور
امكانات موجود:
- کتابخانه اختصاصی
- بخش کتابخانه مركز حاوی بیش از سه هزار عنوان کتاب در زمینه اخلاق و تاریخ پزشکی است.

 

 

 

جلسات هفتگی سی پی سی مرکز اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله‌ی دو زبانه اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

برگزاری دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت برای گروه‌های مختلف علوم پزشکی و علوم انسانی

شبکه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

‍‍پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا