English | جستجو | درباره ما | تماس با ما | صفحه اصلی ۱۰:۳۱:۴ تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۸
rss
قوانین پزشکی
جستجوی قانون:  
آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم
آئین نامه تعرفه‏های خدمات خاص پزشکی قانونی
آئین‏نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و ...
پزشک خانواده و بیمه روستایی
تصویب نامه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی(۸۳)
خرید و فروش دارو بدون مجوز وزارت بهداشت
فریب بیماران
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور
قانون مربوط به فرم نسخه، تابلو و ...
قانون مربوط به واردات دارو
قصور پزشکی
مدارک مورد نیاز جهت صدور برگ تشخیص
آزمایشگاه تشخیص طبی
افشاء سر
بیماران خاص
پیوند اعضا
تکنولوژی های باروری
حقوق بیمار
خوددار ی از کمک به مصدومین
داروهای اختصاصی
روش های پیشگیری از بارداری
سوژه‌های پژوهشی
صدور گواهی خلاف واقع
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه
عدم رعایت نظامات دولتی در حرفه پزشکی
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی
قانون جدید تشکیل سازمان نظام پزشکی
مباحث ژنتیکی
مداخله غیرمجاز در امور پزشکی
مرگ و زندگی
مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه
منشور حقوق بیمار
منشور حقوق بیمار در ایران
موسسات پزشکی

 

جلسات هفتگی سی پی سی مرکز اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله‌ی دو زبانه اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

برگزاری دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت برای گروه‌های مختلف علوم پزشکی و علوم انسانی

شبکه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

‍‍پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا