English | جستجو | درباره ما | تماس با ما | صفحه اصلی ۱۱:۴۷:۴۲ تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۸
rss

درسنامه PhD


تعداد کل واحدهای درسی در این دوره ۴۲واحد است که به شرح زیر است:
  الف- واحدهای اختصاصی اجباری (core) :
 • حقوق پزشکی۳ واحد
 • فقه پزشکی ۴ واحد
 • تصمیم سازی اخلاقی در پزشکی ۳ واحد
 • اخلاق در مدیریت نظام سلامت ۲ واحد
 • اخلاق در آموزش و پژوهش های پزشکی ۲ واحد
 • ملاحظات اخلاقی در رابطه پزشک با بیماران و همکاران ۲ واحد
 • اخلاق در مراقبت های آغاز و پایان حیات 2 واحد
 • پایان نامه ۲۰ واحد
  ب- واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core) :
 • فلسفه اخلاق پزشکی ۲ واحد
 • اخلاق پزشکی تطبیقی در اسلام، ادیان و رویکرد سکولار ۲ واحد
 • تاریخ اخلاق پزشکی در دوره تمدن اسلامی ۱ واحد
 • جامعه شناسی پزشکی ۱ واحد
 • روش تحقیقات کیفی ۲ واحد

 

 

جلسات هفتگی سی پی سی مرکز اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله‌ی دو زبانه اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

برگزاری دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت برای گروه‌های مختلف علوم پزشکی و علوم انسانی

شبکه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

‍‍پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا