English | جستجو | درباره ما | تماس با ما | صفحه اصلی ۱۱:۷:۵۶ تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۸
rss

دانشجویان MPH


دوره اول :

•۱ - دکتر علیرضا پارساپور
•۲- دکتر هوشمند هاشمی کهن زاد
•۳- دکتر سعید متولی زاده
دوره دوم :
• ۱ - دکتر فتانه سادات بطحایی
• ۲- دکتر مجتبی پارسا
• ۳- دکتر محمود علی محمدی
•۴ - دکتر مجید عمادالدین
•۵- دکتر محسن فدوی
•۶ - دکتر نازآفرین قاسم زاده
•۷- دکتر مینا مبشر
•۸- دکتر مصطفی محقق
• ۹- دکتر محمد محمدی
•۱۰- دکتر علی اکبر مرتضی زاده
دوره سوم :
•۱ - دکتر مرتضی اشرفی
•۲- دکتر مریم ایرانزاد اصل
•۳- دکتر ابراهیم خلیل بنی حبیب
•۴ - دکتر کبری جودکی
•۵- دکتر شهره رضایی
•۶- دکتر محسن رضایی 
•۷- دکتر غلامرضا روشندل   
•۸-دکتر علی صابر
• ۹-دکتر علیرضا میلانی فر
•۱۰-دکتر نسرین نژاد سروری 
دوره چهارم:
•۱-دکتر مسعود اسدی
•۲-دکتر امیراحمد شجاعی
•۳-دکتر سعید مهام
•۴ -دکتر علی اصغر باقرزاده

 

 

 

جلسات هفتگی سی پی سی مرکز اخلاق و تاریخ پزشکی

مجله‌ی دو زبانه اخلاق و تاریخ پزشکی، دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

برگزاری دوره‌های فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت برای گروه‌های مختلف علوم پزشکی و علوم انسانی

شبکه اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

‍‍پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا